برآورد ارزش حفاظتی دریاچه شورابیل اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تالاب‌ها یکی از کلیدیترین اکوسیستم‌های طبیعی هستند که در طول زمان میزان بالایی از تخریب را تجربه کرده‎اند. یکی از دلایل تخریب این منابع را می‎توان به دلیل ناکارآمدی نظام‌های اقتصادی در ارزش‌گذاری درست آنها دانست که نتیجه آن، تقویت تفکر رایگان بودن این خدمات و استفاده بی‌رویه از چنین منابعی بوده و باعث وارد شدن آسیب‌های بازگشت‌ناپذیر به آنها شده است. براین اساس، شاید نخستین گام در حفاظت از چنین منابعی، ارائۀ تخمینی قابل اعتماد از ارزش واقعی آنها جهت ارتقای سطح آگاهی ذی‌نفعان و بهره‌برداران مربوطه باشد. پژوهش حاضر را باید تلاشی برای ارزیابی میزان تمایل به پرداخت مردم استان اردبیل جهت حفاظت از دریاچه شورابیل با استفاده از رویکرد ارزش‌گذاری مشروط (CVM) به شمار آورد که با تکیه بر طراحی و تکمیل پرسشنامه‌های مورد نیاز پژوهش پایه‌ریزی شده است. دراین راستا، تعداد 218 مورد پرسشنامه در تابستان 1395 در استان اردبیل تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که 53.21 درصد از پاسخ‌گویان تمایل دارند، به‌ازای هر یک از افراد خانواده خود، به طور میانگین 32135 ریال در سال جهت حفاظت از دریاچه شورابیل پرداخت کنند. با تکیه بر این نتایج، ارزش کل حفاظتی دریاچه شورابیل در مجموع 21.398 میلیارد ریال در سال و ارزش حفاظتی هر هکتار از آن 125.872 میلیون ریال در سال محاسبه شد. پیشنهاد می‌شود در تحقیقاتی مشابه، ابعاد دیگری از ارزش‌های دریاچه شورابیل از جمله؛ ارزش‌ تفریحی، فرهنگی و ... برآورد گردد تا دید جامع‎تری نسبت به مدیریت اصولی دریاچه به مسئولان امر ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات