بررسی مزیت‌نسبی و برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی کالاهای برتر کشاورزی ایران در برابر دوازده کشور توسعه یافته و دوازده کشور در حال توسعه و تحلیل ظرفیت صادراتی بالقوه ایران به هریک از این کشورها می‌باشد. برای این منظور از شاخص مزیت‌نسبی آشکار شده (RCA)  و شاخص کسینوس استفاده می‌شود و در نهایت میزان پتانسیل تجاری و ظرفیت باقیمانده اندازه‌گیری می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، ایران در صادرات به کشورهای در حال توسعه در هفت محصول و در صادرات به کشورهای توسعه‌یافته در پنج محصول دارای مزیت‌نسبی است. نتایج شاخص کسینوس نیز بیانگر آن‌ است که در مورد کشورهای در حال توسعه عربستان و امارات با معیار یک بیشترین درجه اکمال و امکان افزایش صادرات را دارا می‌باشند. شمار اقلام محصولات کشاورزی دارای پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای توسعه‌یافته گویای آن است که کشورهای آلمان و انگلیس و کانادا دارای بالاترین تعداد محصولات کشاورزی دارای پتانسیل وارداتی از ایران بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها