دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-218 
الگوی رقابت‌پذیری صادرکنندگان برتر جهانی پسته در بازارهای واردکننده ایران

صفحه 41-68

میلاد امینی‌زاده؛ حامد رفیعی؛ اندیشه ریاحی؛ الهام مهرپرورحسینی


تبیین الگوی مخاطرات در واحدهای پرورش‌دهنده زنبورعسل در کشور

صفحه 121-156

حبیب‌اله سلامی؛ منا آقابیگی؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه


مالیات‌های سبز و استانداردهای زیست‌محیطی واردات، ابزار مناسب توسعه پایدار در اقتصادگذار ایران

صفحه 175-195

رحمان خوش اخلاق؛ محمد واعظ برزانی؛ بهروز صادقی عمروآبادی؛ ناصر یارمحمدیان