برآورد تابع تقاضای اعتبارات کشاورزی، مطالعه‌ی موردی: تولید کنندگان آفتابگردان شهرستان خوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد نظری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل محدود کننده‌ی گسترش فعالیت‌های کشاورزی و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نو در این بخش، کم‌بود  سرمایه است. این نارسایی در مناطق محرومی چون شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی بیش‌تر به چشم می‌خورد. به همین دلیل کمک مالی به شکل اعتبارات بانکی به کشاورزان این منطقه ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، در این تحقیق تابع تقاضای اعتبارات کشاورزی در تولید مهم‌ترین محصول کشاورزان منطقه‌ی خوی یعنی آفتابگردان روغنی از راه جمع آوری اطلاعات میدانی ۷۰ کشاورز در سال 1388 به شکل نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تقاضای اعتبارات بانکی برای تولید آفتابگردان روغنی در منطقه‌ی خوی رابطه‌ی مثبتی با قیمت آن دارد، و به ازای هر 1% افزایش قیمت محصول، تقاضا برای اعتبارات 67/1% افزایش می‌یابد. اما نرخ بهره‌ی بانکی تاثیری منفی بر تقاضای اعتبارات کشاورزی دارد .علاوه بر این، تابع تقاضای اعتبارات بانکی تحت تاثیر مستقیم نیروی کار خانوادگی، سطح زیر کشت محصول آفتابگردان روغنی، و ماشین‌های کشاورزی است. سرانجام با توجه به نتایج مدل این تحقیق پیشنهاد می‌شود که نرخ بهره‌ی اعتبارات کشاورزی شفاف شود، و هزینه‌ی اجاره‌ی پول برای آفتابگردان‌کاران روغنی منطقه‌ی خوی کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها