مدیریت آب‌های زیرزمینی در شرایط معمول و کم‌آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه به‌منظور مدیریت بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در شرایط معمول و کم‌آبی، راه‌بردهای مناسب کم‌آبیاری همراه با راندمان‌های مختلف آبیاری، در مدل برنامه‌ریزی چند هدفه به‌کار گرفته شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه‌ی حضوری از کشاورزان دشت فیروزآباد در سال زراعی 87-86 با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی جمع آوری شد و 112 بهره‌بردار نمونه انتخاب شدند. برای این منظور فعالیت‌های مدل بر اساس راندمان‌های مختلف در سطح 34، 40 و 65% با تنش آبی و بدون تنش آبی درنظر گرفته شدند. الگوی کشت، روش آبیاری و استراتژی مناسب کم‌آبیاری در شرایط معمول و کم‌آبی تعیین شد، و قیمت هر مترمکعب آب برای جبران کاهش سود در نتیجه‌ی کاهش مصرف آب محاسبه شد. در وزن‌های بیش‌تر به هدف آب مصرفی، کشت محصولات با استفاده از روش آبیاری نوین همراه با تنش آبی انتخاب شد. در این الگوها درصد کاهش سود در نتیجه‌ی ذخیره‌ی آب، کم‌تر از درصد کاهش مصرف آب بود، و این الگوهای ارائه شده انگیزه را برای کشاورز در جهت ذخیره نمودن آب بدون تغییر زیاد در سود ایجاد می‌نمود.

کلیدواژه‌ها