بیمه‌ی درآمد راه‌کاری برای کاهش ریسک تولید و نوسانات قیمت در صنعت طیور کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

بیمه‌ی درآمد با پوشش هم‌زمان ریسک تولید و قیمت، ابزاری نوین برای کاهش ریسک درآمد تولیدکنندگان و راه‌کاری برای کاهش نوسانات قیمت محصول در بازار است. هدف این مطالعه، ارایه‌ی بیمه‌ی درآمد برای پوشش ریسک در واحدهای پرورش‌دهنده‌ی مرغ گوشتی است که با استفاده از اطلاعات و آمار قیمت ماهیانه‌ی گوشت مرغ و نهاده‌ها در استان تهران انجام شده است. با توسعه‌ی چنین الگویی، نرخ حق بیمه‌ی‌‌ منصفانه‌ی اکچواری برای قراردادهای بیمه‌ی درآمد در دو سناریو برآورد شده است: الف) مطابق برنامه‌ی فعلی بیمه‌ی تولید مرغ گوشتی و ب) طبقه‌‌بندی مرغ‌داری‌ها به گروه‌های ریسکی متفاوت و برای پوشش ریسک متفاوت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان حق بیمه درآمد به ازای هر قطعه جوجه‌ی گوشتی در مقایسه با حق بیمه‌ی برنامه‌ی فعلی بیمه که تنها ریسک تولید را پوشش می دهد رقمی رقابتی و قابل قبول است. بنابراین، بیمه‌ی درآمد می‌تواند به عنوان راه‌کاری مناسب برای پوشش ریسک در صنعت مرغ‌داری گوشتی کشور و کنترل نوسانات قیمت در بازار مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها