دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 1-250 
بیمه‌ی درآمد راه‌کاری برای کاهش ریسک تولید و نوسانات قیمت در صنعت طیور کشور

صفحه 1-30

حبیب‌اله سلامی؛ محمد قهرمان‌زاده؛ سیدصفدر حسینی؛ سعید یزدانی


ارزیابی سیاست‌های حمایتی دولت در بازار گندم ایران

صفحه 95-120

سیدصفدر حسینی؛ آرش دوراندیش؛ حبیب‌اله سلامی


شناسایی جریان‌های تجاری بخش کشاورزی در ایران

صفحه 203-220

رضا رستمیان؛ رضا مقدسی؛ سید مهریار صدرالاشرافی