سنجش درجه‌ی توسعه ‏یافتگی کشاورزی شهرستان‌های استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی واحد مشهد

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی سنجش درجه‌ی توسعه‏یافتگی کشاورزی در شهرستان‌های استان خراسان رضوی است. برای رسیدن به این هدف از روش تاکسونومی عددی در چارچوب 10 شاخص اصلی، برای رتبه‏بندی و درجه‌ی‏بندی شهرستان‌ها از نظر شاخص‌های گوناگون توسعه‏یافتگی کشاورزی استفاده شد. آمار و اطلاعات این مطالعه از آمارنامه‏های کشاورزی استان و سال‌نامه‏های آماری سال‌های 1382-1386 به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که شهرستان‌های چناران، فریمان و سبزوار از درجه‌ی توسعه‏یافتگی کشاورزی بالاتری نسبت به دیگر شهرستان‌ها برخوردار است و شهرستان‌های کلات، نیشابور و گناباد نیز در مرتبه‌ی پایانی قرار دارد. در پایان، راه‌کارهایی برای استفاده از پتانسیل‏های شهرستان‌های گوناگون در جهت توسعه‌ی بخش کشاورزی ارایه می‌شود.

کلیدواژه‌ها