برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران

4 Spanish Council for Scientific Research (CSIC) and Institute of Economics and Geography (IEG)

چکیده

جنگل‌ها یکی از منابع طبیعی مهم توسعه‌ی‌ اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال توسعه بوده که با تولید کالاها و خدمات به توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کنند. تخریب‌ و جنگل‌زدایی‌های اخیر منجر به از دست ‌رفتن بخش عظیمی از این منافع و در نتیجه ایجاد انگیزه برای حفاظت از جنگل‌ها شده است. هدف از این مطالعه برآورد ارزش‌های حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از 509 پرسش‌نامه از 13 استان کشور جمع‌آوری شد. نتایج نشان می‌دهد که خانوارها تمایل به پرداخت مبلغ 112520 ریال در سال برای حفاظت از اکوسیستم جنگلی ارسباران دارند. هم‌چنین، ارزش حفاظتی هر هکتار از این اکوسیستم 6709020 ریال برآورد می‌شود که این رقم می‌تواند برای جلب حمایت‌های اقتصادی در جهت حفاظت از این جنگل‌ها به ‌عنوان یک تخمین در اختیار سیاست‌گزاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها