بررسی قدرت بازار و کارایی ناشی از تمرکز در بازار فروش گوشت قرمز استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

اندازه‌گیری قدرت بازار و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف‏، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیررقابتی می‌تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تاثیر به سزایی داشته باشد. این مطالعه برای تعیین ساختار بازار فروش محصول فرآوری شده با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی نو (NEIO)، اقدام به اندازه‌گیری قدرت بازار و کارایی هزینه‌ی واحدهای کشتار دام استان فارس در این بازار کرده است. داده‌های مورد استفاده در این مقاله عبارت است از: قیمت لاشه‌ی گوسفند و گاو و گوساله در کشتارگاه، قیمت خرده‌فروشی گوشت گوسفند و گاو و گوساله، شاخص قیمت دست‌مزد، شاخص قیمت انرژی و شاخص حمل‌ونقل در بخش صنعت. بر اساس نتایج به دست آمده، صنعت کشتار دام در بازار فروش محصول فرآوری شده، از قدرت بازاری برخوردار بوده است (اثر قدرت بازار برای واحدهای کشتار گوسفند و گاو و گوساله به ترتیب ٨٩٣/٠ و ٧٥١/٠ می‌باشد)‌ و دلالت بر این دارد که واحدهای فرآوری موجود در این صنعت می‌توانند محصول نهایی را از طریق تبانی با یک‌دیگر، با قیمت بالاتری به خرده‌فروش‌ها عرضه کنند. از این رو، توصیه می‌شود تمرکز در این صنعت کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها