برآورد تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال 1386 (مطالعه‌ی موردی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

این مطالعه با استفاده از روش ارزش‌یابی مشروط و با استفاده از تکنیک بازی قیمت‌دهی به ارزیابی تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان نان برای افزایش کیفیت انواع مختلف نان در شهر اصفهان در سال 1386، پرداخته است. برای این منظور پرسش‌نامه‌ای تدوین و توسط 1112 نفر از افرادی که در حال بازگشت از نانوایی بودند، به‌طور تصادفی تکمیل گردید. نتایج نشان می‌دهد که برای افزایش کیفیت انواع مختلف یک قرص نان (نزدیک شدن کیفیت نان به کیفیت مورد تایید کارشناسان بهداشت) تمایل به پرداخت وجود دارد، به‌گونه‌ای که این تمایل به پرداخت برای افزایش کیفیت  نان بربری ماشینی در حدود 100 ریال، نان تنوری در حدود 75 ریال، نان خانگی ماشینی در حدود 90 ریال، نان قپی در حدود 95 ریال، نان ماشینی درحدود 60 ریال و برای نان نیمه‌حجیم در حدود 170 ریال است. مصرف‌کنندگان حاضر به پرداخت پول بیش‌تر برای افزایش کیفیت نان سنگک نیستند. هم‌چنین بر طبق قضیه‌ی کالای مرکب، انواع مختلف نان را می‌توان به‌عنوان یک کالای واحد نان در نظر گرفت که تحقیق نشان داد مصرف‌کنندگان حاضرند بابت افزایش کیفیت کل نان در حدود 37 درصد، افزایش قیمت را نسبت به قیمت حال حاضر نان (قیمت سال 1386) تحمل نمایند.

کلیدواژه‌ها