موضوعات = اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
تعداد مقالات: 38
2. امنیت آب در حوضه آبریز سد کوثر در شرایط تغییر اقلیم:کاربرد روش سیستم دینامیک

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-72

قاسم لیانی سنگ نیشتی؛ محمد بخشوده


3. مدلسازی ترجیحات ساکنین حوضه دریاچه ارومیه در رابطه با احیای آن: کاربرد روش رتبه‌بندی مشروط

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 15-44

مینا صالح نیا؛ باب اله حیاتی؛ مرتضی مولائی


5. بررسی تاثیر سیاستهای قیمتی و سرمایه گذاری در فن‏آوریهای آب اندوزو بر کسری مخازن آب زیرزمینی و هزینه‌های اجتماعی در استان خراسان رضوی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-131

شجاعت زارع؛ حمید محمدی؛ محمود صبوحی صابونی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سید احمد محدث حسینی


6. آسیب‏پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان قبل و پس از وقوع خشکسالی: رهیافت اقتصاد سنجی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-69

فاطمه نصرنیا؛ منصور زیبایی؛ محمد بخشوده


7. تأثیر خشکسالی بر درآمد و رفاه خانوارها و شاخص تولید غذا

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-43

زهره خیز؛ منصور زیبایی؛ زکریا فرج زاده


10. بررسی تغییرات الگوی کشت و میزان استخراج منابع آب زیرزمینی با اعمال سیاست‌های کاهش مصرف آب در دشت ارزوئیه استان کرمان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 111-129

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ عباس رضایی استخروئیه؛ مریم حسن وند


11. حل تعارضات برای مدیریت پایدار منابع آب بر اساس تئوری بازی؛ مطالعه موردی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 131-160

مهدی ترقی؛ مجید منتصری؛ مهدی ضرغامی؛ حجت میان آبادی


12. برآورد ارزش حفاظتی دریاچه شورابیل اردبیل

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 135-155

علیرضا دانشی؛ علی نجفی نژاد؛ فاطمه مقصود؛ مصطفی پناهی


13. برآورد کارایی زیست‌محیطی نهاده-‌محور محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: کارایی زیست‌محیطی تولید برنج)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 157-172

مرتضی مولایی؛ نیما حصاری شرمه؛ عذرا جوان بخت


15. نقش محیط‌زیست و سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 185-209

سیدنعمت‌اله موسوی؛ صمد زارعی


16. ارزشگذاری خدمات و کارکردهای اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 211-239

ساره حسینی؛ حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی


17. تحلیل عوامل پایداری کشاورزی و منابع طبیعی در استان آذربایجان شرقی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-109

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیشبهار؛ جواد نعمتیان


18. بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر رشد تولید سبز کشورهای منتخب در حال توسعه قاره آسیا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 175-193

سیما شافعی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی


20. بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 129-153

سید محسن ُسیدان؛ محمد رضا کهنسال؛ محمد قربانی


21. نقش آزادسازی تجاری بخش صنعت در تغییرات فرسایش خاک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-127

سید صفدر حسینی؛ میلاد امینی زاده؛ سعید یزدانی


22. تحلیل تمایز‌های بین بخشی و فرایند توسعه زیست‌محیطی در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 195-213

سید ابوالقاسم مرتضوی؛ علی رضا علی پور؛ امین ارجمندی


23. کاربرد الگو‌های رگرسیون ضربی در شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری از عملیات مدیریت تلفیقی آفات در استان خوزستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-17

اسماعیل پیش‌بهار؛ جواد حسین زاد؛ سحر عابدی؛ پریا باقری


24. بررسی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت تغییر متغیرهای آب و هوایی بر عملکرد پنبه آبی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 111-129

مریم اسدپور کردی؛ حمید امیرنژاد؛ سید مجتبی مجاوریان