کلیدواژه‌ها = واردات
تعیین الگوی بهینه تولید و واردات گندم در ایران: کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی

دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 77-96

10.22034/iaes.2021.532750.1846

مجتبی مجاوریان؛ فاطمه مجتهدی؛ طاهره رنجبر ملکشاه؛ خدیجه عبدی


تحلیل عوامل مؤثر و پیش‌بینی تقاضای نیروی کار در چشم‌انداز 1404 کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1399، صفحه 131-155

10.22034/iaes.2021.523457.1812

سیما شافعی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی؛ الهام اعلامی


رشد بخش کشاورزی و میل نهایی به تجارت محصولات منتخب کشاورزی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 127-141

10.22034/iaes.2018.29562

سپیده نیک روش؛ سعید یزدانی؛ غلامرضا یاوری؛ مهدی کاظم نژاد