کلیدواژه‌ها = آزمون انتخاب
ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیردر استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 221-245

محمد قربانی؛ اهون کاسب؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال


ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 127-153

نازیلا محتشمی؛ ایرج صالح؛ محمدرضا نظری؛ حامد رفیعی


ارزیابی پیامدهای اقتصادی- زیست محیطی بالابردن دیوار سد اکباتان همدان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 69-92

علی‌محمد جعفری؛ ایرج صالح؛ سعید یزدانی؛ سیدصفدر حسینی