کلیدواژه‌ها = موجودی سرمایه
بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری سرمایه در زیربخش‌های کشاورزی ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 17-36

حسین مهرابی بشر آبادی؛ محمدرضا اسلامی؛ حبیبه شرافتمند؛ علی‌اکبر باغستانی


برآورد موجودی سرمایه در زیربخش‌های کشاورزی ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 141-159

حبیبه شرافتمند؛ مسعود همایونی‌فر؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ علی‌اکبر باغستانی