کلیدواژه‌ها = خرما
طرح‌ریزی الگوی تجاری خرمای ایران؛ کاربرد مزیت‌های تجاری و تئوری ساختار بازار

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 19-46

الهام مهرپرور حسینی؛ میلاد امینی‌زاده؛ حامد رفیعی؛ اندیشه ریاحی؛ مهدی باستانی


ارزیابی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه‌ی خرید توافقی خرما در استان فارس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 124-147

محمد استخر؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی


بررسی مزیت نسبی و نقشه‌ریزی تجاری صادرات خرمای ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 63-81

حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا پاکروان؛ علیرضا شکیبایی