موضوعات = اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
بررسی تاثیر سیاستهای قیمتی و سرمایه گذاری در فن‏آوریهای آب اندوزو بر کسری مخازن آب زیرزمینی و هزینه‌های اجتماعی در استان خراسان رضوی

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 95-131

10.22034/iaes.2018.88115.1601

شجاعت زارع؛ حمید محمدی؛ محمود صبوحی صابونی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سید احمد محدث حسینی


تأثیر خشکسالی بر درآمد و رفاه خانوارها و شاخص تولید غذا

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 21-43

10.22034/iaes.2018.32529

زهره خیز؛ منصور زیبایی؛ زکریا فرج زاده


بررسی تغییرات الگوی کشت و میزان استخراج منابع آب زیرزمینی با اعمال سیاست‌های کاهش مصرف آب در دشت ارزوئیه استان کرمان

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 111-129

10.22034/iaes.2017.28112

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ عباس رضایی استخروئیه؛ مریم حسن وند


حل تعارضات برای مدیریت پایدار منابع آب بر اساس تئوری بازی؛ مطالعه موردی

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 131-160

10.22034/iaes.2017.26335

مهدی ترقی؛ مجید منتصری؛ مهدی ضرغامی؛ حجت میان آبادی


برآورد ارزش حفاظتی دریاچه شورابیل اردبیل

دوره 11، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 135-155

10.22034/iaes.2017.26146

علیرضا دانشی؛ علی نجفی نژاد؛ فاطمه مقصود؛ مصطفی پناهی


تحلیل عوامل پایداری کشاورزی و منابع طبیعی در استان آذربایجان شرقی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-109

10.22034/iaes.2017.23099

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیشبهار؛ جواد نعمتیان


نقش محیط‌زیست و سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 185-209

10.22034/iaes.2017.21363

سیدنعمت‌اله موسوی؛ صمد زارعی


ارزشگذاری خدمات و کارکردهای اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 211-239

10.22034/iaes.2017.22637

ساره حسینی؛ حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی


نقش آزادسازی تجاری بخش صنعت در تغییرات فرسایش خاک

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 113-127

10.22034/iaes.2016.21954

سید صفدر حسینی؛ میلاد امینی زاده؛ سعید یزدانی


بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر رشد تولید سبز کشورهای منتخب در حال توسعه قاره آسیا

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 175-193

10.22034/iaes.2016.21001

سیما شافعی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی


تحلیل تمایز‌های بین بخشی و فرایند توسعه زیست‌محیطی در ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 195-213

10.22034/iaes.2016.20872

سید ابوالقاسم مرتضوی؛ علی رضا علی پور؛ امین ارجمندی


بررسی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت تغییر متغیرهای آب و هوایی بر عملکرد پنبه آبی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 111-129

10.22034/iaes.2016.19775

مریم اسدپور کردی؛ حمید امیرنژاد؛ سید مجتبی مجاوریان