دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-152 
تبیین انگیزش‌های کشاورزان جهت تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان بابلسر

صفحه 41-61

10.22034/iaes.2018.26732

کمال عطائی سلوط؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سامان ضیائی؛ فرهاد حسینعلی


رشد بخش کشاورزی و میل نهایی به تجارت محصولات منتخب کشاورزی

صفحه 127-141

10.22034/iaes.2018.29562

سپیده نیک روش؛ سعید یزدانی؛ غلامرضا یاوری؛ مهدی کاظم نژاد