دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-253 
تحلیل عوامل پایداری کشاورزی و منابع طبیعی در استان آذربایجان شرقی

صفحه 93-109

10.22034/iaes.2017.23099

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیشبهار؛ جواد نعمتیان


کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه‌بندی اقتصادی برخی ارقام گندم کشت‌ شده در ایران

صفحه 163-183

10.22034/iaes.2017.23845

ساسان محسن زاده؛ نویدرضا نمازی؛ عارفه‌سادات کاردانی‌اصفهانی؛ زینب آهومنش