نویسنده = سید حبیب‌الله موسوی
کاهش ضایعات محصول‌های کشاورزی؛ راهبرد بهینه‌ی ارتقاء امنیت غذایی

دوره 17، شماره 3، آبان 1402، صفحه 35-66

10.22034/iaes.2023.1985804.1965

شیوا سلطانی؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ حامد نجفی علمدارلو


بررسی راهبردهای مدیریتی مقابله با تغییرات اقلیم جهت کاهش فقر خانوارهای کشاورز دشت همدان-بهار

دوره 16، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 57-91

10.22034/iaes.2022.560197.1938

شیوا سلطانی؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ حامد نجفی علمدارلو


ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی در پایدارسازی تولید گندم در ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 107-135

10.22034/iaes.2019.112344.1715

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوى


کاهش منابع آب، افزایش بار مالی دولت و تلاطم ارزی، چالش‌های اصلی تأمین گندم در ایران؛ چه باید کرد؟

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 99-126

10.22034/iaes.2018.90810.1610

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوى


تحلیل ساختار بازار صادراتی سیب ایران با رهیافت رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM)

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 27-45

10.22034/iaes.2018.33526

مهسا رحمانی دیزگاه؛ سید ابوالقاسم مرتضوى؛ سید حبیب‌الله موسوی


تحلیل سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار برنج ایرانی(مطالعه موردی: رقم کامفیروزی)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 45-67

10.22034/iaes.2018.32531

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ رهام رحمانی


بررسی نقش رابطه ی انتقالی نرخ ارز در رفتار قیمت گذاری برای بازار صادرات میگو و خاویار ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 107-125

10.22034/iaes.2018.28347

مهسا رحمانی دیزگاه؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ سید حبیب‌الله موسوی


ارزیابی هزینه انتشار گاز گلخانه‌ای کربن‌دی‌اکسید حاصل از توسعه بخش کشاورزی ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 63-81

علی‌رضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان