دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، آبان 1402 
کاهش ضایعات محصولات کشاورزی؛ راهبرد بهینه‌ی ارتقاء امنیت غذایی

10.22034/iaes.2023.1985804.1965

شیوا سلطانی؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ حامد نجفی علمدارلو


اثر سیاست خرید تضمینی گندم بر تغییرات قیمت گندم و رفاه کل

10.22034/iaes.2023.1988415.1969

محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ جابر واحدی؛ عبدالله بابایی