دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-144 
طرح‌ریزی الگوی تجاری خرمای ایران؛ کاربرد مزیت‌های تجاری و تئوری ساختار بازار

صفحه 19-46

الهام مهرپرور حسینی؛ میلاد امینی‌زاده؛ حامد رفیعی؛ اندیشه ریاحی؛ مهدی باستانی


ارزیابی فقر چند بعدی در عشایرکوچنده ایران

صفحه 47-67

علی یوسفی؛ حسن اسدی‌خوب؛ محسن افشاری


ارزیابی پیامدهای اقتصادی- زیست محیطی بالابردن دیوار سد اکباتان همدان

صفحه 69-92

علی‌محمد جعفری؛ ایرج صالح؛ سعید یزدانی؛ سیدصفدر حسینی