کلیدواژه‌ها = ایران
ارزیابی کارآیی تولیدکنندگان پیاز در سطح استان‌های کشور

دوره 17، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 131-157

10.22034/iaes.2023.1982679.1963

مصطفی مردانی نجف‌آبادی؛ حسن آزرم؛ عباس میرزایی


تحلیل عوامل مؤثر و پیش‌بینی تقاضای نیروی کار در چشم‌انداز 1404 کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1399، صفحه 131-155

10.22034/iaes.2021.523457.1812

سیما شافعی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی؛ الهام اعلامی


ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی در پایدارسازی تولید گندم در ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 107-135

10.22034/iaes.2019.112344.1715

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوى


کاهش منابع آب، افزایش بار مالی دولت و تلاطم ارزی، چالش‌های اصلی تأمین گندم در ایران؛ چه باید کرد؟

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 99-126

10.22034/iaes.2018.90810.1610

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوى


ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری آسیایی

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 133-151

10.22034/iaes.2018.62046.1442

حسین محمدی؛ سید مهدی سقاییان؛ حنانه آقاصفری؛ میلاد امینی زاده


نقش محیط‌زیست و سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 185-209

10.22034/iaes.2017.21363

سیدنعمت‌اله موسوی؛ صمد زارعی


نقش آزادسازی تجاری بخش صنعت در تغییرات فرسایش خاک

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 113-127

10.22034/iaes.2016.21954

سید صفدر حسینی؛ میلاد امینی زاده؛ سعید یزدانی


تحلیل تمایز‌های بین بخشی و فرایند توسعه زیست‌محیطی در ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 195-213

10.22034/iaes.2016.20872

سید ابوالقاسم مرتضوی؛ علی رضا علی پور؛ امین ارجمندی


اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-16

10.22034/iaes.2016.19053

رضا حیدری کمال آبادی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ مجتبی نبی زاده ذوالپیرانی


الگو‌سازی رفتار فصلی تولید ناخالص داخلی بخش‌های اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 75-96

10.22034/iaes.2016.15343

محمد قهرمان‌زاده؛ اسماعیل پیش بهار؛ خدیجه الفی


تأثیر رشد صادرات نفت بر کیفیت محیط‌زیست در کشور ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 121-142

نازیلا محتشمی؛ ایرج صالح؛ حامد رفیعی


بررسی اثرات تورم بر تولید و رشد بخش‌های اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-41

اسماعیل پیش‌بهار؛ محمد قهرمان‌زاده؛ علی فرهادی


بررسی اثر تجارت کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-23

وحیده انصاری؛ ابراهیم انسان